Ditt ombud vid reservatsbildning

Har du områden på din fastighet som är föremål för reservatsbildning? Uppsala Skogsförvaltning kan verka som Ditt ombud i förhandlingarna med staten. Vi företräder Dig på alla möten, granskar förslag och intrångsersättningar och arbetar som förhandlare åt Dig. I regel betalar motparten denna kostnad.

Uppsala Skogsförvaltning
_________________________
Mats Pettersson, skogsmästare
Telefon: 018-377951 Mobil: 070-6022782